Koncernen

Eriksson Business Group AB bildades 2011 av bröderna Samuel, Rickard och Pontus Eriksson från Borlänge i Dalarna.

Eriksson Business Group AB är moderbolaget i brödernas upparbetade koncern.

Redan från unga år pratade bröderna om att driva företag ihop då det såg potentialen i sina olika personligheter och styrkorna i den gemensamma hålfokuseringen och samlade kompetensen. 2011 föll det sig naturligt då äldste brodern Samuel valde att flytta tillbaka till Sverige igen efter en tid i Spanien. Bröderna valde då att leta företag med pensionsavgångar och fann till sist ett företag i hemstaden Borlänge och verksamheten kunde på så sätt börja byggas.

Eriksson Business Group AB specialitet är kedjebyggande.

Koncepten i koncernen är enligt nedan:
Eriksson Business Group AB
— Skyltstället
— Montör