En koncern med fokus på franchise/kedjor

Franchising innebär att någon som äger ett affärskoncept, erbjuder andra att mot ersättning få nyttja konceptet för egen affärsverksamhet.
Ett företag som nyttjar franchising drar nytta av ett stort företags alla fördelar, men kan bibehålla det lilla företagets personliga prägel och service. Det innebär en kombination av den egne företagarens effektivitet och det stora företagets stordriftsfördelar.
Den största skillnaden är att när du startar ett företag som inte är franchise är du mer ensam. Franchise å andra sidan innebär ett nära samarbete med franchisegivaren, ett samarbete som kommer vara lika länge som du är kvar i verksamheten. Du ingår i ett nätverk av franchisetagare med vilka du kan utbyta erfarenheter.
Franchising är idag mycket vanligare än många tror.  Idag finns ca. 800 franchisekoncept i Sverige.

Eriksson Business Group AB

Skyltstället -2013
Montör -2016