Samuel Eriksson

Samuel arbetar som Koncernchef för verksamheten.
Är äldst av det tre bröderna och född 1978

Har ett förflutet från Golfindustrin där effektivitet alltid har varit en stor hjärtefråga för Samuel. Företagandet har funnits med sedan unga år där intresset för pappa Håkans reklamverksamhet ständigt har intresserat.

Erfarenheter och Utbildningar enligt nedan:

Skyltstället Sverige AB          september 2011 – pågående

Grundare av de Franchisekoncept som Skyltstället idag växer via. Skyltstället har från 2013 då franchisekonceptet lanserades gått från ett lokalkontor i Borlänge med ca. 5MESK i omsättning till att idag finnas representerade över hela Sverige och vara Skandinaviens ledande skyltaktör. Arbetar idag som ansvarig för kedjans expansion och nyetablering.

Eriksson Business Group AB          juni 2011 – pågående

Koncernchef med 33% ägarandel.

PGA Golf Catalunya, Spanien         april 2011 – juli 2011

Utvecklar ett styrdokument för att säkerställa kvalitén och tydligt kunna följa upp kostnaderna. Är även ansvarig för greenernas kvalité på Stadium Course som är mästerskapsbanan på PGA Catalunya. Där har man anordnat Spanish Open och man har även slutkvalet till Europatouren där varje år.

Kungsängen Golf AB                      april 2007 – mars 2011

Jag fick som Driftchef och CourseManager chansen att utveckla en av Sveriges bästa golfanläggningar genom att effektivisera och utveckla driften så att kostnaderna ”sjönk” rejält samtidigt som kvalitén på samtliga markytor höjdes markant gentemot tidigare säsonger. Kungsängen Golf AB ägdes då av ett irländskt bolag, vilket har gett mig bra erfarenhet att arbeta internationellt.På anläggningen har Europatourtävlingen Scandinavian Masters spelat fyra gånger, banan håller mästerskapsklass. 2008 arrangerades SAS Masters Tour, där jag stod som ansvarig för driften och kvalitén på golfbanorna.

GCSS                                              aug 2010 ->>

Initiativtagare och styrelseordförande i GCSS- ”Golf Course Superintendent of Sweden” En intresseorganisation för det mest utvecklingshungriga driftcheferna i golfbranschen. En mindre organisation med c:a 30:tal medlemmar där kostnadseffektivisering och spelbarhet är ledorden.

CMI-Golf AB                                   nov 2008 – dec 2010

Idégrundare och utvecklare av CMI-Golf. Det första driftbolaget för skötsel av golfbanor i Sverige. År ett hade driftbolaget en golfanläggning i sin organisation men redan det andra året så var det 7 st golfanläggningar som anlitade CMI-Golf för att driva deras banor.

Gustaf Wasabutiken                       nov 2006 – mars 2007

Var som delägare och platschef med och startade närbutiken (Gustaf Wasabutiken) i Borlänge. Butiken ligger i centrala Borlänge med anslutning till ett hotell och en automatstation för tankning.

Gagnefs Golf AB                             jan 2003 – okt 2006

Arbetade som Driftchef och CourseManager på det som då var Dalarnas yngsta golfanläggning. Gagnefs golfbana stod klar för spel till säsongen 2003 och jag fick möjligheten att utforma det som idag ligger till grund för hur man på effektivaste sätt driver skötseln av Gagnefs golfbana.

Snöå Golfklubb                              mars 2005 – okt 2006

Under min period på Gagnef Golf AB så hyrdes jag även ut till Snöå Golfklubb som Management-konsult för att effektivisera skötseln på golfanläggningen. Arbetade fram skötselplaner, bemannings-planer, veckoplaner m.m. Bidrog till att hjälpa ansvarig platschef att styra personal och följa drift-planen.

Dalsjö Golf AB                                april 2000 – nov 2003

Efter några säsonger som säsongsarbetare så anställdes jag som assisterande driftchef och Ass.HeadGgreenkeeper på Dalsjö Golf AB där jag tillsammans med ansvarig driftchef organiserade om skötseln emot tidigare år, för att få till en utveckling av produkten Dalsjö Golf och höja kvalitén.

Borlänge Mail                                 nov 1999 – mars 2000

Under en kortare period på några månader så arbetade jag på Borlänge Mail som distributör och personalansvarig. Borlänge Mail var ett lite företag med 6 st anställda och i personalansvaret låg att lägga upp scheman, rapportera löneunderlag m.m.

Restaurang Bolanche                     jan 1998 – dec 2002

Extra arbete inom restaurang där jag i bar och servis lärde mig mycket om kundbemötande och om att arbeta i små stressiga miljöer.

Dalsjö Golf AB                                juni 1996 – okt1999

Säsongsarbetare som Greenkeeper på Dalsjö golfbana under några säsonger där jag var en i teamet för skötseln av golfbanan.

Utbildning

Management Diploma for Athletes IFL-Handelshögskolan, Stockholm 2011-12Management Diploma for Athletes är en ettårig skräddarsydd ledarskaps- och ekonomiutbildning för personer från och inom idrotten. Management Diploma for Athletes är ett general management-program som är inriktat på affärsmannaskap, ledarskap och styrning, och med tydligt avstamp i deltagarnas erfarenheter från idrottsvärlden.

Gräs för Golfbanor                         Sveriges Lantbruks Universitet 2009-10

Nordisk distanskurs med fördjupad inblick i kemi, mikrobiologi, växtanatomi, presentationsteknik m.m. Gemensamma träffar ordnades i Sverige, Norge och Danmark med det bästa föreläsarna inom detta område i branschen. Tillsammans med 2 studiekollegor arbetade jag fram ett examensarbete kring ljusets påverkan på gräset som har publicerats i tidskrifter som ”Greenbladet” och ”Svensk Golf”

Högre Greenkeeperutbildning        Sveriges Lantbruks Universitet 2004-06

”HGU”-utbildning anordnad av SGF och SLU där jag under 12 veckor fördelat på en tid av 2 år utbildat mig i ekonomi, ledarskap, data, växtlära, mikrobiologi, golfdrift m.m. Mitt examensarbete resulterade i ett ekonomiskt dokument där man tydligt kan se vad varje moment kostar att sköta på en golfbana. Ett bra verktyg för styrelsen i olika diskussioner om att ev. ökande skötselfrekvenser eller inte

SGF´s ”GUB” och ”VUB”                Svenska golfförbundet, 1999-03

Förbundets utbildningar inom golfbaneskötsel för Greenkeepers uppdelat i 3 veckors studier på varje utbildning

Bygg och anläggningsteknik          Hushagsgymnasiet Borlänge, 1993-96

Byggutbildning med inriktning på anläggningsteknik och entreprenadmaskiner

Högskolepoäng

Totalt 20 högskolepoäng från ovan nämnda studier.

Arbetslivserfarenhet

Arbetat heltid från 1996 och det har gett mig goda ledaregenskaper, ekonomiskkontroll och bra blick för hur man kan effektivisera i verksamheten.

Språk

Svenska och engelska flytande i tal och skrift.

Övrigt

Som hobby har jag arbetat som producent, regissör, scenograf och artist till olika musikaler och showproduktioner i Borlänge. Verkade även några år i styrelsen för Borlänge Musikteater och SAKAVI-scenshow.